கும்பகோணம் கோயிகள் 62.

சென்று வாருங்கள். வாழ்வில் வசந்தம் வீசும். மன நிம்மதி கிடைக்கும்.

I. From திருக்கொட்டையூர் to திருவைக்காவூர்

 1. திருக்கொட்டையூர் - கோடீஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்) கும்பகோணத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 2. திருவலஞ்சுழி - கபர்தீஸ்வரசுவாமி திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்) திருக்கொட்டையூரிலிருந்து 6 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. சுவாமிமலை - சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயில் (முருகரின் நான்காவது படை வீடு) திருவலஞ்சுழியிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. புள்ளபூதங்குடி – வல்வில்ராமன் திருக்கோயில் (திவ்ய தேசம்) சுவாமிமலையிலிருந்து 6 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. ஆதனூர் - ஆண்டளக்கும் ஐயன் திருக்கோயில் (திவ்ய தேசம்) புள்ளபூதங்குடியிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. இன்னம்பூர் - எழுத்தறிநாதர் திருக்கோவில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்) ஆதனூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 7. திருப்புறம்பயம் - சாட்சிநாத சுவாமி திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்) இன்னம்பூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 8. திருவிசயமங்கை - விஜயநாதர் கோவில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்) திருப்புறம்பயத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 9. திருவைக்காவூர் - வில்வவனேஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்) திருவிசயமங்கையிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


II. From திருநாகேஸ்வரம் to திருந்துதேவன்குடி

 1. ஒப்பிலியப்பன் கோயில் (திவ்ய தேசம்) கும்பகோணத்திலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. திருநாகேஸ்வரம் - நாகநாதசுவாமி கோவில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) ஒப்பிலியப்பன் கோயிலிருந்து அரை கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. தேப்பெருமாநல்லூர் - விஸ்வநாதசுவாமி திருக்கோயில் திருநாகேஸ்வரத்திலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. திருபுவனம் - கம்பகரேஸ்வரசுவாமி திருக்கோவில் (சரபேஸ்வரர் கோயில்) தேப்பெருமாநல்லூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. திருவிசைநல்லூர் - சிவயோகிநாத சுவாமி கோவில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திருபுவனத்திலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. திருந்துதேவன்குடி - கற்கடேஸ்வரர் திருக்கோயில் (நண்டாங் கோயில்) (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திருவிசைநல்லூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


III. From திருவிடைமருதூர் to திருவாவடுதுறை

 1. திருவிடைமருதூர் - மகாலிங்கேசுவரர் கோவில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) கும்பகோணத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 2. தென்குரங்காடுதுறை - ஆபத்சகாயேஸ்வரர் கோவில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திருவிடைமருதூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. திருமங்கலக்குடி - பிராணநாதேஸ்வரர் கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) தென்குரங்காடுதுறையிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. சூரியனார் கோயில் - சிவசூரியப் பெருமான் கோயில் திருமங்கலக்குடியிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. கஞ்சனூர் - அக்னீஸ்வரர் கோயில் (சுக்ர ஸ்தலம்) (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) சூரியனார் கோயிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. திருக்கோடிகாவல் - திருக்கோடீஸ்வரர் கோவில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) கஞ்சனூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 7. திருவாவடுதுறை - மாசிலாமணீஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திருக்கோடிகாவலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


IV. From தாராசுரம் to ஊத்துக்காடு

 1. தாராசுரம் – ஐராவதீஸ்வரர் திருக்கோயில் கும்பகோணத்திலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. பழையாறை வடதளி (முழையூர்) – சோமேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்) தாராசுரத்திலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. பட்டீஸ்வரம் – தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்) பழையாறையிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. திருசத்திமுத்தம் – சிவக்கொழுந்தீசர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்) பட்டீஸ்வரம் கோவிலுக்கு ½ கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. ஆவூர் (கோவிந்தகுடி) – பசுபதீஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்) திருசத்திமுத்தம் கோயிலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. ஊத்துக்காடு - காளிங்கநர்த்தனர் திருக்கோயில் ஆவூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


V. From திருக்கருகாவூர் to திருக்கொள்ளம்புதூர்

 1. திருக்கருகாவூர் – முல்லைவனநாதர் திருக்கோயில் - (முல்லைவனம்) விடியற்கால வழிபாட்டிற்குரியது. தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் கும்பகோணத்திலிருந்து 20 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. திருஅவளிவநல்லூர் – சாட்சிநாதசுவாமி திருக்கோயில் (பாதிரி வனம்) காலை வழிபாட்டிற்குரியது. தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் திருக்கருகாவூரிலிருந்து 11 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. ஹரித்துவாரமங்கலம் (அரதைப்பெரும்பாழி) பாதாளேஸ்வரர் திருக்கோயில் (வன்னிவனம்) உச்சிக்கால வழிபாட்டிற்கு உகந்தது. தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம். திருஅவளிவணல்லூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. ஆலங்குடி – ஆபத்சகாயேஸ்வரர் திருக்கோயில் (திருஇரும்பூளை) பூளைவனம் மாலை நேரத்து வழிபாட்டிற்கு உகந்தது. தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம். அரித்துவாரமங்கலத்திலிருந்து 9 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 5. திருக்கொள்ளம்புதூர் – வில்வவனநாதர் திருக்கோயில் (வில்வவனம்) அர்த்தஜாம பூஜை வழிபாட்டிற்குரியது. தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம். ஆலங்குடியிலிருந்து 9 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


VI. From சிவபுரம் to நாதன் கோயில்

 1. சிவபுரம் - சிவகுருநாதசுவாமி திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்) கும்பகோணத்திலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. சாக்கோட்டை (கலயநல்லூர்) - அமிர்தகலசநாதர் திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்) சிவபுரத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. கருவளர்ச்சேரி - ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அம்பிகை சமேத அகஸ்தீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில் (குழந்தை பேறு வேண்டுபவர்கள் இக்கோயிலில் வழிபடலாம்) சாக்கோட்டையிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. மருதநல்லூர் (கருக்குடி) – சற்குணலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்) கருவளர்ச்சேரியிலிருந்து 1.5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. கீழக்கொருக்கை – பிரம்மபுரிஸ்வரர் திருக்கோயில் (அவிட்டம் நட்சத்திரக்காரர்களின் பரிகார ஸ்தலம்) மருதநல்லூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. நாதன் கோயில் (நந்திபுர விண்ணகரம்) - ஜெகந்நாத பெருமாள் திருக்கோயில் (திவ்ய தேசம்) கீழக்கொருக்கையிலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


VII. From திருநல்லூர் to திருவையாறு

 1. திருநல்லூர் - பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் திருக்கோயில் - (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) கும்பகோணத்திலிருந்து 15 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 2. பாலைத்துறை - பாலைவனநாதர் திருக்கோயில் (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திருநல்லூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. பாபநாசம் - ராமலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயில் - 108 சிவலிங்க கோயில் பாலைத்துறையிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. கபிஸ்தலம் - ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதன் திருக்கோயில் - (திவ்ய தேசம்) பாபநாசத்திலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. திருக்கூடலூர் - ஸ்ரீ ஜெகத்ரட்சக பெருமாள் திருக்கோயில் – (திவ்ய தேசம்) கபிஸ்தலத்திலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. வடகுரங்காடுதுறை - தயாநிதீஸ்வரர் திருக்கோயில் - (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திருக்கூடலூரிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 7. திங்களூர் - கைலாசநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் – (சந்திரன் ஸ்தலம்) வடகுரங்காடுதுறையிலிருந்து 11 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 8. திருப்பழனம் - ஆபத்சகாயேஸ்வரர் திருக்கோயில் – (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திங்களூரிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 9. திருவையாறு - ஐயராப்பன் திருக்கோயில் – (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்) திருப்பழனத்திலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


VIII. From அழகாபுத்தூர் to குடவாசல்

 1. அழகாபுத்தூர் - ஸ்வர்ணபுரீஸ்வரர் (படிக்காசுநாதர்) திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) கும்பகோணத்திலிருந்து 7 கி.மீ. தொலைவில் நாச்சியார் கோயில் போகும் வழியில் இருக்கிறது. திருநறையூர் என்ற ஊரின் முன்னால் அழகாபுத்தூர் உள்ளது

 2. திருநறையூர் - சித்த நாதேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) அழகாபுத்தூரிலிருந்து 3 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. திருநறையூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து மிக அருகில் கோயில் உள்ளது.

 3. நாச்சியார்கோவில் - திருநறையூர் நம்பி திருக்கோயில் (திவ்யதேசம்) சித்த நாதேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து 1 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 4. ஆண்டான் கோயில் – ஸ்வர்ணபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) நாச்சியார்கோயிலில் இருந்து 10 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 5. திருச்சேறை – சாரநாதப்பெருமாள் திருக்கோயில் (திவ்யதேசம்) ஆண்டான் கோயிலில் இருந்து 6 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 6. திருச்சேறை – சாரபரமேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) சாரநாதப்பெருமாள் கோயிலில் இருந்து 1/2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 7. நாலூர் – பலாசவனேஸ்வரர் திருக்கோயில் சாரபரமேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து 2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 8. திருநாலூர் மயானம் - ஞானபரமேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) நாலூரிலிருந்து 2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 9. குடவாசல் - கோணேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) திருநாலூர் மயானத்திலிருந்து 2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.


IX. From திருநீலக்குடி to திருப்பாம்பரம்

 1. திருநீலக்குடி - நீலகண்டேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) கும்பகோணத்திலிருந்து 13 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 2. திருவைகல் மாடக்கோவில் - வைகல்நாதர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) திருநீலக்குடியிலிருந்து 9 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 3. கோனேரிராஜபுரம் - உமா மஹேஸ்வரர் திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) திருவைகல் மாடக்கோயிலிருந்து 5 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 4. திருவீழிமிழலை - வீழிநாத சுவாமி திருக்கோயில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) கோனேரிராஜபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 5. திருப்பாம்பரம் - பாம்பு புரேஸ்வரர் கோவில் (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்) திருவீழிமிழலையிலிருந்து 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

Cheers,
RM…
Raghavan alias Saravanan Muthu
30 Aug 2021 | Mon | 22:45:36 PM IST