Posts with the tag Spiritual:

Should We Sit or Not Sit in Balaji and Shiva Temples

பெருமாள் கோவிலில் உட்கார கூடாது, சிவன் கோயிலில் உட்காராமல் வர கூடாது என்று சொல்வது எதனால்?

Read More ...

Temples in and Around Kumbakonam

கும்பகோணம் கோயிகள் 62.

சென்று வாருங்கள். வாழ்வில் வசந்தம் வீசும். மன நிம்மதி கிடைக்கும்.

Read More ...